1

De Europese Commissie heeft op 30 april j.l. haar Pension Adequacy Report gepubliceerd. Voor het gedeelte over Nederland (zie bijlage). Daarin stelt de Europese Commissie dat Nederland een goed pensioenstelsel heeft, maar moet werken aan aanvullend pensioen voor ZZP’ers.

In deze eens per drie jaar verschijnende publicatie wordt de mate van actuele en toekomstige toereikendheid van pensioenen in de landen van de Europese Unie geanalyseerd en vergeleken. De focus ligt deze keer op het voorkomen van armoede onder ouderen. Het rapport gaat per land nader in op knelpunten en oplossingsrichtingen bij het versterken van nationale pensioenstelsels. Over Nederland wordt opgemerkt dat meer moet worden gedaan aan de groeiende groep zelfstandigen, die geen of nauwelijks toegang heeft tot aanvullende pensioenen.

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud in Wassenaar, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Nieuwsbrief

Bekijk hier  het overzicht van alle nieuwsbrieven.

Regelmatig een nieuwe scherpe analyse.

Pensioen leugen

De nieuwsbrief van Pensioen leugen is te vinden op de website www.pensioenleugen.nl Daarop kan men zich ook abonneren

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Loon voor later

De nieuwsbrief van Loon voor Later is te vinden op de website www.loonvoorlater.nl Daarop kan men zich ook abonneren.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)