1

Begonnen met verwacht positief nieuws naar aanleiding van de recente publicatie van het Centraal Plan Bureau over de toekomst van Nederland over o.a. pensioenen:

“De voorspellingen van het planbureau bevatten ook goed nieuws voor gepensioneerden. De zogenoemde lange rente, voor leningen met een looptijd van tien jaar of langer, zit sinds het dieptepunt van 2016 in de lift. Toen was die rente 0,3 procent, nu 0,5 procent en volgend jaar naar verwachting 0,9.

Pensioenfondsen berekenen hun financiële positie mede op basis van die rente. Stijgt deze iets, ook al is het de 'lange rente', dan staan de fondsen er snel iets beter voor. Dat is belangrijk met 2020 in het vooruitzicht. In dat jaar moeten pensioenfondsen er goed voor staan, anders dreigen kortingen op de pensioenen. Als de rente echt stijgt, vermindert die dreiging.
In 2020 moeten pensioenfondsen er goed voor staan.”

Dus vermoedelijk niet weer of weinig kortingen op ons pensioen, maar indexatie voor het verlies aan koopkracht zit er nog steeds niet in door de invoering van de slechte regels hiervoor door onze overheid om als werkgever pensioenkosten te besparen. Onze koopkracht staat zelfs behoorlijk onder druk en is voor velen negatief in 2018.

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud in Wassenaar, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Nieuwsbrief

Bekijk hier  het overzicht van alle nieuwsbrieven.

Regelmatig een nieuwe scherpe analyse.

Pensioen leugen

De nieuwsbrief van Pensioen leugen is te vinden op de website www.pensioenleugen.nl Daarop kan men zich ook abonneren

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Loon voor later

De nieuwsbrief van Loon voor Later is te vinden op de website www.loonvoorlater.nl Daarop kan men zich ook abonneren.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)