1

In de uitgave van PensioenPro op 18 april 2018 stond een opvallend artikel over de dubbelhartigheid en het inconsistente beleid van DNB op pensioengebied. In dit artikel werd gemeld “De toezichthouder wil dat inkoop van vpl-aanspraken (uit de Vroegpensioen en Levensloop-regeling, ELD) tegen actuele marktrente gebeurt. Volgens de Pensioenfederatie interpreteert DNB de regelgeving te streng. De kosten van vpl voor sociale partners zouden daarmee fors oplopen. De vraag is, kunnen pensioenfondsen, als er rechten worden ingekocht uit vpl-premies, daarvoor dezelfde tarieven hanteren als voor gewone pensioenrechten – waar de premies vaak niet dekkend zijn op marktrente, zodat ze de dekkingsgraad negatief beïnvloeden? Of moet de inkoop ‘dekkingsgraadneutraal’ gebeuren, of zelfs bijdragen aan herstel, als het fonds onder 105% dekkingsgraad zit?”

Dat is de vraag die nu speelt rond de Vroegpensioen en Levensloop-regeling (vpl), de overgangsregeling die volgde op de afschaffing van de vut en vroegpensioenregeling en wordt daarom ook inhaalpensioen genoemd. Deze is ingevoerd in 2007 met een maximale looptijd van 15 jaar. Pensioenfondsen hanteren doorgaans dezelfde premies als voor gewone pensioenrechten ondanks dat ze niet kostendekkend zijn, maar DNB wil dat de inkoop ‘dekkingsgraadneutraal’ gebeurt, wat vpl-aanspraken veel duurder zou maken.

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud in Wassenaar, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Nieuwsbrief

Bekijk hier  het overzicht van alle nieuwsbrieven.

Regelmatig een nieuwe scherpe analyse.

Pensioen leugen

De nieuwsbrief van Pensioen leugen is te vinden op de website www.pensioenleugen.nl Daarop kan men zich ook abonneren

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Loon voor later

De nieuwsbrief van Loon voor Later is te vinden op de website www.loonvoorlater.nl Daarop kan men zich ook abonneren.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)