1

Naar aanleiding van de TV-uitzending van Zembla Het verdwenen pensioengeld hield afgelopen week de Tweede Kamer een hoorzitting over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen in het verleden en over de te weinig betaalde premies. Het enige duidelijke was dat de cijfers van Bureau Bosch waarop de uitzending was gebaseerd, correctie behoefden, maar dat in de beschuldigingen wel een kern van waarheid zat. De Nederlandse Bank bevestigde in ieder geval dat er wel degelijk te risicovol was belegd in het verleden. De Pensioen Federatie had een notitie gemaakt met nuttige cijfers, maar soms met geen correcte uitleg (lees meer ).

Verder was het weer een klassiek partijtje zwartepieten. Het gestelde slechte beleggingsbeleid en de te lage premies en premievakanties werden belicht evenals het opzetten van de VUT met pensioengeld, terugstortingen aan werkgevers van premies, de politiek en toezichthouder die hadden zitten slapen etc. Duidelijk werd wel dat hierdoor tenminste € 80 miljard pensioenvermogen van de gehele sector was verdwenen, dat is 10% van het huidige totale pensioenvermogen exclusief het nu hierover gemiste rendement van circa 7%! De dekkingsgraad van de sector zou met dat pensioengeld veel beter zijn geweest dan nu het geval is.

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud in Wassenaar, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Nieuwsbrief

Bekijk hier  het overzicht van alle nieuwsbrieven.

Regelmatig een nieuwe scherpe analyse.

Pensioen leugen

De nieuwsbrief van Pensioen leugen is te vinden op de website www.pensioenleugen.nl Daarop kan men zich ook abonneren

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Loon voor later

De nieuwsbrief van Loon voor Later is te vinden op de website www.loonvoorlater.nl Daarop kan men zich ook abonneren.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)