Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoe nu verder met onze pensioenwetgeving (11 sept. 2023)

Hopelijk heeft u een fijne zomerperiode gehad. Na het zomerreces is het parlement ook weer begonnen. Door de val van het kabinet op 12 juli j.l. is de bestuurbaarheid van ons land sterk verminderd/vertraagd en hebben een flink aantal Tweede Kamerleden nu al hun biezen gepakt of doen dat na de verkiezingen. De verkiezingsprogramma’s worden nu gepubliceerd en de vraag is of de werkende mensen met een pensioenaanspraak hun achterstallige indexatie voor hun pensioenopbouw nu zullen krijgen. Dat geldt des te sterker voor de mensen die reeds een pensioenuitkering ontvangen en sinds 2008 in koopkracht ernstig zijn benadeeld door het niet ontvangen van indexatie vanwege de invoering van de Pensioenwet in 2007.

Als Stichting Pensioenbehoud hebben wij onze kaarten gezet op de procedure bij de Hoge Raad tegen de Staat om de benadeling teruggedraaid te krijgen. De Advocaat-Generaal van de Hoge Raad heeft toegezegd om zijn advies in oktober te zullen inleveren bij de Hoge Raad. Daarna beslist de Hoge Raad over onze procedure, wellicht nog dit jaar en anders begin volgend jaar.

We moeten afwachten hoe de uitslag van de verkiezingen zal worden. Sommige politieke partijen zijn ons wel gunstig gezind zijn en tegen de nieuwe pensioenwet Wet Toekomst Pensioenen (WTP) zijn zoals de BBB die volgens hun verkiezingsprogramma van de nieuwe pensioenwet WTP af willen, maar het is de vraag of daarvoor een meerderheid in het parlement is te vinden. Dat is nu nog niet duidelijk, maar na de verkiezingen wel. Er moet nog wel veel lagere wetgeving voor de WTP worden gepubliceerd en wij gaan ons daarmee bemoeien.  

De politieke partijen die volgens hun verkiezingsprogramma van de nieuwe pensioenwet af willen en vóór de huidige pensioenwet zijn:

 • BBB
 • Partij voor de Dieren
 • SP
 • 50PLUS
 • BVNL

De partijen die hun verkiezingsprogramma 2023 nog niet hebben gepubliceerd zijn:

 • NSC (Nieuw Sociaal Contract)
 • PVV
 • FVD
 • SGP
 • DENK
 • Bij1
 • Overige partijen

Vóór de nieuwe pensioenwet zijn:

 • VVD
 • CDA
 • GL/PvdA
 • CU

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenhoud 11 september 2023