1

Beste begunstiger/donateur,


De bijlage van de nieuwsbrief gaat over de internetconsultatie van de Wet toekomst pensioenen. Daarin wil minister Koolmees ons het recht ontnemen om individueel bezwaar te kunnen maken bij de overheveling van onze pensioenrechten in een veel slechter en onzekerder premiestelsel (‘invaren’). Men moet toch het recht houden om liever in het huidige stelsel met een recht op een pensioenuitkering te willen blijven. Daarom hebben we prof. dr. mr. Hans van Meerten om een advies gevraagd hoe men het beste bezwaar kan maken tegen het afnemen van het individuele bezwaarrecht. Dat advies vindt u in deze bijlage.

U wilt uw individueel bezwaarrecht blijven behouden?

Het invoeren van uw reactie vóór 10 februari 2021 gaat eenvoudig via de link - Overheid.nl | Consultatie Wet toekomst pensioenen (internetconsultatie.nl). Klik op de knop: Geef uw reactie op deze consultatie en vul in onderstaande vak in ‘Voor mijn bezwaar zie bijlage’, klik op ‘verder’ en upload de bijlage met het advies via de aangegeven link. Klik op ‘verder’ voor invulling van uw gegevens en aan het eind klikt u op ‘verzenden’.


Wet toekomst pensioenen

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem géén persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

> Direct naar document toevoegen

Vraag

Graag vernemen wij uw reactie op het wetsvoorstel.


De rechtbank in Den Haag doet op 10 februari uitspraak in onze procedure tegen de Staat. Nadat de uitspraak is ontvangen, wordt u daarover bericht.

Met vriendelijke groet,
Erik Daae
voorzitter Stichting Pensioenbehoud

 

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)