1

Beste begunstiger/donateur,

De vorige nieuwsbrief ging over het gemeenschappelijk verzoek van 4 organisaties aan de Tweede Kamer om een Parlementaire Ondervragingscommisie Pensioen in te stellen in analogie met de Toeslagenaffaire (de vorige brief aan de Tweede Kamer van 18 januari 2021(bekijk bijlage) is op onze website te lezen onder ‘Berichtgeving’). Daarna hebben zich nog 3 organisaties aangemeld als mede-verzoekers (bekijk bijlage). De na lang uitzoeken gevonden bewijzen van het bewust onbruikbaar maken van ons huidige pensioenstelsel maken dat het nu de tijd is voor de Tweede Kamer om alle onjuiste gebeurtenissen betreffende de Pensioenwet als zijnde de ‘Pensioenaffaire’ te onderzoeken.

De bespreking van ons verzoek door de Commissie SZW van de Tweede Kamer heeft op 3 februari 2021 plaatsgevonden en is niet afgewezen, maar is uitgesteld tot een plenaire vergadering na de verkiezingen.

De zitting bij de rechtbank in Den Haag van 27 november 2020 kan verkort of integraal worden teruggezien via twee links op onze website zoals hieronder aangegeven.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)