1

Op vrijdag 27 november 2020 om 09.30 uur heeft de behandeling plaatsgevonden van de zaak van de Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant tegen de Staat bij de rechtbank Den Haag. Eisers komen op voor de belangen van gepensioneerden en senioren. Volgens eisers is de Nederlandse pensioenwetgeving op onderdelen in strijd is met Europese regels. De strenge financieringseisen voor pensioenfondsen gelden volgens hen ten onrechte ook voor zover de pensioenfondsen zogenoemde premieovereenkomsten uitvoeren. Dit zijn overeenkomsten waarbij het risico dat meer mensen ouder worden dan verwacht en het beleggingsrisico bij de werknemer kunnen liggen. Al jarenlang is daardoor onder meer de indexatie van pensioenen niet mogelijk, zo vinden zij. De Staat bestrijdt de zienswijze van beide organisaties.

De zitting kan worden teruggezien via deze link van de live stream

De datum van het vonnis staat gepland voor woensdag 10 februari 2021.

 

We hebben nu ook een eigen YouTube kanaal met daarop een samenvatting van van de hoorzitting.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)