1

Er wordt nog steeds door de politiek en de overheid inclusief de volgzame DNB en AFM gesteld dat ons pensioenstelsel onhoudbaar zou zijn. Zolang het rendement op de belegde middelen hoger is dan de rekenrente in de premie is het stelsel stabiel en dat is altijd het geval geweest door de veel hogere rendementen die tot extra stijging van de belegde middelen leiden. Elke actuaris kan dat bevestigen en dat feit is ook aangetoond in het rapport Naar nastrevenswaardig pensioenstelsel.. De grafiek toont dat er ruimte is geweest voor indexatie van de pensioenen van jong en oud.

nb 11mei2020

Maar de overheid meet met verschillende maten. Indien iemand levenslang een periodieke uitkering krijgt toegezegd, dan wordt de waarde van die toezegging voor het schenkingsrecht bepaald door het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956. Actuaris Jan Donselaar heeft berekend dat de overheid hiervoor een rekenrente van afgerond 2% gebruikt. Terwijl pensioenfondsen zonder garanties moeten rekenen met een rekenrente tussen -0,285% bij  jaar 1 en +0,784% bij jaar 50, gemiddeld 0,3%. Volgens Europese regels moeten echter de veel hogere rendementen worden gebruikt. Verzekeraars die wél garanties moeten bieden, gebruiken zelfs 3,65%. Een schandelijk gebruik van een afwijkende rekenrente door de overheid alleen om te trachten het huidige pensioenstelsel om zeep te helpen en marktwerking in te voeren. Volgens actuarieel bureau Sprenkels & Verschuren kenmerkt solidariteit de pensioenfondsen en  ontbreekt de solidariteit juist bij commerciële verzekeraars.

De overheid pleegt hiermee een ongerechtvaardigde aantasting van ons welzijn.

Onze procedure tegen de overheid is dan ook aangespannen ter redding van ons solidaire pensioenstelsel. Laat leden van de Tweede Kamer dat ook weten.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 11 mei 2020

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)