1

Intro, zie brief minister Koolmees (bekijk bijlage)

We hebben het beste pensioenstelsel ter wereld, maar toch wil onze overheid de pensioenen anders regelen. Waarom? De overheid als werkgever verwacht goedkoper uit te zijn voor de schatkist, wil géén zorgplicht meer en tracht verzekeraars van de ondergang te redden.

Zie voor duidelijke uitleg de video 'Rob de Brouwer over pensioenen' evenals de video '50plus over pensioenen'

Overgaan naar persoonlijke pensioenvermogens
Bij uitkeringsovereenkomst is het pensioenbedrag t.z.t. duidelijk afgesproken. Bij premieregeling is alleen het bedrag aan premie bekend en het pensioen t.z.t. niet. In beide gevallen wordt de deelnemer géén eigenaar van een deel van het pensioenvermogen. Dus “persoonlijke pensioenvermogens” zijn onjuist en misleidend. En die pensioenen zijn ook lager.

Omzetting bestaande aanspraken naar contract met persoonlijke pensioenvermogens
Bestaande pensioenaanspraken zijn persoonlijk recht en leggen nu een uitkering voor later vast. De deelnemer is nu met zijn pensioenvordering een crediteur van het fonds. Doel van de minister is ons te dwingen naar premieregeling door EU rente van 3,9% niet te willen hanteren (nu 2,4%) ; dat scheelt een 7% hogere dekkingsgraad en hij misbruikt als breekijzer dreigende kortingen. Nu kan de bestaande pensioenaanspraak gewoon worden meegenomen naar de volgende werkgever.

Meer maatwerk in beleggingsbeleid
Fondsen hanteren nu één beleggingsmix voor het gehele pensioenvermogen, want jongeren kunnen meer beleggingsrisico’s lopen en ouderen minder. De minister wil jongeren en ouderen scheiden door twee collectieve pensioenpotten. Gevolg: een  lagere pensioenuitkering en verbreking solidariteit tussen generaties.

Opname bedrag ineens mogelijk maken.
Dat is nu al mogelijk in het huidig pensioenuitkeringsstelsel, daarvoor is geen wijziging nodig in de beschikbare premieregeling. Dure mogelijkheid, want 10% opname van pensioenaanspraak bij pensionering is levenslang 7% lager pensioen.

Verbreden reikwijdte van pensioenstelsel
Een deel van de werkenden bouwt geen pensioen op bij de werkgever of als ZZP’er. De premieregeling zou voor die werkenden aantrekkelijk kunnen worden gemaakt. Daar behoeft het huidige stelsel niet voor te worden gewijzigd.

Concurrentie tussen pensioenfondsen en verzekeraars
Bedrijfstakpensioenfondsen zorgen voor 80% van de pensioenen met het hoogste pensioen tegen de laagste premie zonder concurrentie met een verplichte doorsneepremie, waar de minister vanaf wil ondanks de 60 tot 100 miljard kosten om zo een premieregeling mogelijk te maken. En niet toevallig verkopen verzekeraars en adviseurs die beschikbare premieregelingen met flinke winst.

Onderzoek koppeling tussen levensverwachting en pensioenleeftijd
Dit onderzoek had moeten worden uitgevoerd vóórdat wetgeving over verhoging AOW-leeftijd werd aangenomen. Beter laat dan nooit.

Conclusie
Pensioenaanspraak is privaat geld met vorderingsrecht van deelnemers op het fonds en dat moet zo blijven. Laat de leden van de Tweede Kamer dit weten!

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 25 februari 2019

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)