1

De Tweede Kamer stemde afgelopen woensdag tegen de meest simpele maatregel om kortingen van de pensioenen te voorkomen: een tijdelijke verhoging van de rekenrente voor de verplichtingen. Toch kan de veelbesproken rekenrente niet ongemoeid blijven om uit de pensioenimpasse te komen, menen pensioendeskundigen. Want als je pensioenfonds 70 jaar lang gemiddeld 6% rendement maakt terwijl de premie was gebaseerd op 4%, dan zijn de kasstromen toch voldoende geweest om de afgelopen jaren te indexeren zonder kortingen. De huidige verplichte waardering van toekomstige verplichtingen is echt onzinnig en fout.

De partijen PVV, SP, Denk en Forum voor Democratie stemden wel voor het wetsvoorstel, maar dat was niet genoeg. Initiatiefnemer en 50Plus-Kamerlid Martin van Rooijen is teleurgesteld: ‘De Kamer is er de oorzaak van dat miljoenen mensen te horen krijgen dat fondsen moeten korten.’ En dat is onnodig, aldus Van Rooijen. 50Plus vindt dat die rekenrente door toedoen van het kabinet te laag staat, waardoor fondsen zich arm moeten rekenen aan onnodig te hoge verplichtingen en moeten korten. Het feitelijke rendement ligt hoger, zegt Van Rooijen. De ouderenpartij legt zich niet neer bij de afwijzing van de Kamer (zie bijlage) en komt met GroenLinks met een andere wet om fondsen extra tijd te geven om aan de eisen te voldoen. Hopelijk steunt een meerderheid  dit voorstel wel.

27 1 2019

De klok begint steeds luider te tikken in pensioenland. Nog iets meer dan 11 maanden hebben sociale partners en kabinet om te voorkomen waar helemaal niemand op zit te wachten: de korting van aanvullende pensioenen. Fondsen in de metaalsector, met in totaal circa 2 miljoen deelnemers, zijn als eerste aan de beurt om af te stempelen. Andere giganten zoals PFZW (zorg) en ABP (overheid) dreigen een jaar later te volgen.

Steun daarom de partijen die kortingen willen voorkomen en vergeet de partijen die dat onnodig korten wel mogelijk willen blijven maken. Stuur emails aan Tweede Kamer leden!

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 28 januari 2019

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)