1

Werkgevers, werknemers en overheid hebben geen akkoord weten te bereiken over een nieuw pensioenstelsel. De Stichting Pensioenbehoud is teleurgesteld. We roepen alle partijen op om opnieuw te gaan onderhandelen. En om echt draagvlak te creëren, moeten daarbij ook senioren- en jongerenorganisaties aan tafel.

Dat het akkoord vooralsnog van de baan is, betekent dat gepensioneerden er in 2019 op achteruitgaan. En daarna wéér. Ook werkenden zien hun pensioen in waarde dalen. Dat is bijzonder slecht nieuws, zeker omdat de meeste pensioenen intussen al meer dan tien jaar niet meer verhoogd zijn. Een pensioenakkoord zou onder meer kortingen kunnen voorkomen in 2020 en 2021. Komt er geen pensioenakkoord, dan is het gevolg dat de huidige onterecht zeer strenge rekenregels voor de pensioenverplichtingen van kracht blijven, indexatie van pensioenen in de komende jaren zo goed als uitgesloten is en kortingen voortdurend op de loer liggen.

Pensioen gaat ons allemaal aan
Het is daarom van groot belang dat alle betrokken partijen snel het overleg hervatten. We moeten daarbij komen tot breed draagvlak, want pensioen is iets dat ons allemaal aangaat. Daarom horen ook de vertegenwoordigers vanuit jongerenorganisaties, seniorenorganisaties en de Pensioenfederatie aan tafel te zitten. Maakt dat het overleg niet ingewikkelder? Verre van dat. Want jong en oud weten elkaar – zo bleek ook tijdens de recente Debatmanifestatie Pensioenen – juist goed te vinden. We staan zij aan zij voor een goed en solidair pensioen. Laten we nu samen tot een breed pensioenakkoord komen.

Onderzoek Motivaction
Tijdens de debatmanifestatie in Utrecht werden de resultaten gepresenteerd van een door Motivaction ingesteld onderzoek (zie bijlage 1). Daaruit blijkt dat gepensioneerden behoud van koopkracht het belangrijkst vinden. Koopkracht. Ze zijn bereid minder zekerheid over de hoogte van hun pensioen te accepteren, zoals ook staat in de plannen waarover binnen de SER wordt onderhandeld, als daardoor de kans op indexatie toeneemt.

Scherpe keuzes
Het verbrede pensioenoverleg hoeft niet vanaf nul te beginnen. Samen met zeven andere senioren- en gepensioneerdenorganisaties hebben wij scherp voor ogen waar dat nieuwe pensioenstelsel aan moet voldoen. Zo kiezen de organisaties onder meer voor een pensioen dat weliswaar minder zeker is, maar ook meer kans biedt op verhoging.
Voor vragen hierover van Martin van Rooijen in de Tweede Kamer aan min. Koolmees zie bijlage 2 of bekijk deze pagina op www.tweedekamer.nl.

Zie ook de KNVG nieuwsbrief
Evenals het VDAB artikel of www.a2pers.nl

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 26 november 2018

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)