1

Volgens het Nibud gaven de afgelopen jaren een sterke nivellering te zien op de Nederlandse inkomens. Dat meldde de Volkskrant op 30 oktober.

De economische crisis heeft sinds 2010 een sterk nivellerend effect gehad op de inkomensverhoudingen in Nederland. Werkenden en gepensioneerden met lage inkomens zijn over het algemeen stabiel gebleven of vooruitgegaan. Hoe hoger de inkomensgroep, hoe meer de koopkracht door de jaren heen is achtergebleven. Dat loopt op tot duizenden euro's per jaar. 

Dit blijkt uit meer jaren berekeningen van koopkrachtbureau Nibud op verzoek van ouderenpartij 50Plus (zie bijlage). Senator Jan Nagel wil de uitkomsten gebruiken bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer, vooral om aan te tonen dat veel gepensioneerden onevenredig veel hebben ingeleverd in vergelijking met werkenden. Koopkrachtplaatjes zeggen in de praktijk weinig over individuele koopkracht - daarin spelen veel particuliere factoren mee - maar wel over de globale inkomensverdeling, aldus de Volkskrant.

 

12 11 2018

 

Nagel kan zijn punt maken, want uit de cijfers blijkt ook dat ouderen met een modaal inkomen sinds 2010 veel meer in koopkracht achterbleven dan werkenden met een vergelijkbaar inkomen. De gepensioneerde, alleenstaande Jan Modaal (plusminus 36 duizend euro bruto inkomen per jaar) ging er vanaf 2010 tot komend jaar in koopkracht ruim 1.800 euro per jaar op achteruit, terwijl de werkende, single Jan Modaal slechts 300 euro inleverde.

Hoe hoger het inkomen, hoe groter het koopkrachtverschil tussen gepensioneerden en werkenden is opgelopen. Een ouder echtpaar dat samen anderhalf keer modaal, 49 duizend euro, ontvangt aan AOW en pensioen, is er jaarlijks 3.168 euro op achteruitgegaan. Een werkend stel dat samen een vergelijkbaar inkomen verdient, heeft 828 euro ingeleverd. De belangrijkste oorzaak van dat verschil ligt in de malaise bij de pensioenfondsen. De afgelopen jaren zijn de aanvullende pensioenen niet of nauwelijks verhoogd, soms zelfs verlaagd meldt de Volkskrant.

Zie ook de KNGV nieuwsbrief van 31 oktober 2018

 

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 12 november 2018

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)