1

Op 23 mei 2002 (!) werd in de NRC het artikel van ons bestuurslid Bernard van Praag geplaatst met de veelzeggende titel Laten pensioenfondsen zich aan hun woord houden (lees meer). Dat artikel heeft niets van zijn actualiteit verloren en legt de vinger op de juiste plek: verhoging van de pensioenleeftijd met aanpassing van de premies in lijn met de sterke stijging van de levensverwachting en kostendekkende premies.

De NRC heeft op 7 februari 2011 het artikel van Bernard van Praag geplaatst met als kop De Beerput is open gegaan, parlementaire enquete vereist (lees meer). Hierin wordt voorgesteld om naast de hoorzitting een echte parlementaire enquete te organiseren om de onderste steen boven te krijgen in dit miserabele pensioendossier. Daarom is ook het voorstel van Frits Bosch Laat CPB pensioenen narekenen  (lees meer) zo nuttig. Al wordt niet de illusie gekoesterd dat hierdoor de verdwenen miljarden zullen terugkomen.

Maar het bestuur heeft hierover wel een brief aan de leden van de hoorzitting op 31 maart a.s. gestuurd (lees meer). Daarin wijzen wij op de te lage premie-afdrachten in de jaren ‘80 en ‘90 die circa 75 miljard euro te laag moeten zijn geweest en wellicht oplopend tot 150 miljard euro. Wij wijzen er ook op dat de door de sociale partners gewenste maximalisatie van de premie op 20% veel te laag is. Het ABP heeft voor 2011 de premie onlangs verhoogd tot 21,9% wegens de stijgende levensverwachting en zo moet het ook, juist omdat ook de financiering van de AOW onder druk staat.

Intussen wordt er verder onderhandeld over de nieuwe pensioencontracten. Binnen de FNV zijn niet alle bonden het eens met het standpunt van de vakbondskoepel zoals blijkt uit o.a. het artikel FNV krijgt bonden niet op één lijn bij pensioenen (lees meer) evenals de uitslag van de enquete van de vakbond De Unie als tekst met bijlage als pdf (lees meer en lees meer  )waaruit duidelijk blijkt dat de overgrote meerderheid van de leden zekerheid van het vaste pensioen wensen.

Het artikel Pensioengok  in de Telegraaf van 5 maart j.l. (lees meer) geeft de huidige situatie goed weer. Vooral het onderdeel wat te doen met de bestaande vaste pensioenrechten geeft kennelijk hoofdbrekens. En juist voor dat onderdeel maakt de Stichting Pensioenbehoud zich sterk en zal o.a. hierop wijzen in de komende week tijdens twee gesprekken met leden van de Tweede Kamer (CDA en D’66).

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p. We kunnen nog veel meer begunstigers gebruiken.

Bedankt alvast en tot volgende week.

Uw voorzitter Erik Daae

 

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)