1

Het onderstaande twitter bericht is van Martin van Rooijen van 50PLUS in de Tweede Kamer die als één van de weinige parlementariërs effectief opkomt voor de belangen van vooral gepensioneerden, maar ook van slapers en jongeren. Het gaat hier om de rekenrente voor de verplichtingen die gelijk zou moeten zijn aan de rekenrente voor de premies. In het vierde kwartaal 2017 werd € 9,3 miljard premie ontvangen en € 7,5 miljard werd uitgekeerd (DNB).


Martin van Rooijen‏ @MvRooijen
Dit is het overzicht van de stijging van belegd vermogen van #pensioenfondsen dat helaas ontbreekt in Jaarverslag 2017 van DNB. Het vermogen is sinds 2000 gestegen van 110 tot 180% BBP. De gem. dekkingsgraad gedaald van 144 naar 106%. Rara hoe kan dat? It’s the #REKENRENTE stupid

9 4 2018


Maar minister Koolmees van Sociale Zaken voelt er niet voor om te “morrelen” aan de rekenrente, waarmee de dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt berekend. Hij zei dit tijdens het debat in de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van Martin van Rooijen (50PLUS), waarmee deze partij een bodem in de rekenrente wil leggen van 2%. 50PLUS wil met dit voorstel voorkomen, dat pensioenfondsen de komende jaren moeten korten op de pensioenuitkering. Koolmees ziet niet de lage rekenrente als reden waarom pensioen-fondsen het moeilijk hebben, maar vooral de belofte die ze aan de gepensioneerden hebben gedaan. De minister vindt dat vooral de inhoud van de pensioencontracten ter discussie gesteld moet worden, een probleem waarover de SER zich al lange tijd buigt, zonder in het overleg daarover grote vorderingen te maken. Werkgevers en werknemers hadden vóór 1 april met een advies moeten komen voor een hervorming van het pensioenstelsel. Nu dat niet is gelukt hebben de onderhandelaars van de minister wel extra tijd gekregen.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 9 april 2018

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)