1

Opinie door Erik Daae van 13 november 2017

Het gaat om het behoud van ons Nederlandse pensioenstelsel dat internationaal zo wordt geprezen als het op één na beste stelsel. Deze sociaal-economische verworvenheid heeft zich zeer goed ontwikkeld sinds de tweede wereldoorlog en voorkomt armoede op de oude dag. De eerste pijler met staatspensioen AOW als omslagstelsel en de tweede pijler op kapitaalbasis met privaat belegde premies om de aanvullende pensioenen te kunnen uitbetalen.

Dat tweede pijlerpensioen wil de overheid individueel maken met het ‘valse alternatief’ argument dat de mensen dan duidelijkere eigendomsrechten zouden krijgen. De Hoge Raad heeft in 2012 echter al vastgesteld dat een pensioenaanspraak valt onder het (voorwaardelijk) vermogensrecht. Het is dus individueel eigendom van de werknemer, al kan die er niet vrij over beschikken. Maar dat kan ook niet met de steeds gepromote ‘individuele pensioenpotjes’. Het doel van de overheid als grootste werkgever is geld te besparen op de pensioenkosten evenals de verzekeraars te redden.

Ook wordt er zonder bewijs gesteld dat de mensen zelf moeten willen en kunnen beschikken over hun opgespaarde pensioenkapitaal. Dat willen verreweg de meeste de werkenden helemaal niet zelf doen en dat ook niet kunnen, heeft veel onderzoek uitgewezen. Zij willen alleen duidelijkheid met zoveel mogelijk zekerheid over hoe ze kunnen doorleven na pensionering. Maar die duidelijkheid en zekerheid krijgen zij niet met de voorgestelde ‘individuele pensioenpotjes’ zonder onderlinge solidariteit behalve risicodeling in het beleggen. Maar zo wordt wel stiekem marktwerking geïntroduceerd bij de pensioenen. Marktwerking geeft lagere pensioenen en pas duidelijkheid over de hoogte van de uitkering bij pensionering en dat bedrag is afhankelijk van de rentemarkt.

Berekening aankoop jaarlijks pensioen bij individuele pensioenpotjes
jaarlijks levenslang pensioen bij € 100.000 pensioenkapitaal (excl. partnerpensioen):

rente 4% op datum pensionering
rente 3% op datum pensionering
rente 2% op datum pensionering
rente 1% op datum pensionering
€ 9.090 p.j.
€ 7.726 p.j.
€ 6.567 p.j.
€ 5.582 p.j.
€ 757 p.m.
€ 643 p.m.
€ 547 p.m.
€ 465 p.m.
100% 
85% 
72% 
61% 


Er is echter een politieke stroming geleid door onze overheid als grootste werkgever die vindt dat onze maatschappij steeds individualistischer moet worden en waar iedereen alleen nog voorzieningen op maat zou moeten krijgen. Het polderpensioen is dan ook een laatste bastion van solidariteit. Het nieuwe regeerakkoord laat zien wat de overheid wil bereiken: “De hervorming van het tweede-pijlerpensioenstelsel leidt in de opbouwfase tot duidelijkere eigendomsrechten ten aanzien van het pensioenvermogen. Bijkomend voordeel hiervan is dat het eenvoudiger wordt om in de opbouwfase vermogensopbouw in de eigen woning te integreren in de vermogensopbouw in het pensioen.” Het is duidelijk dat Rutte III hiermee een bom legt onder het collectieve systeem. Het opent de deur om pensioenbesparingen aan het fonds te onttrekken voor de financiering en aflossing van het huis. Daarom is het Manifest Red ons pensioenstelsel belangrijk (www.red-ons-pensioenstelsel.nl).

Verwacht mag worden dat, indien mensen hun pensioenrechten kunnen opnemen voor het aflossen van het eigen huis, zij dat massaal doen ('dat geld heb ik tenminste al binnen'), hetgeen betekent dat er minder overblijft in de collectieve pot. Het is een nieuwe uitwas van de voortschrijdende individualisering: 'Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken.' Dan maken we pech en geluk generaties en dat moeten we niet willen. Maar wel het huidige stelsel verbeteren zoals is voorgesteld.

Stichting Pensioen Behoud voor Jong en Oud


Stichting Pensioenbehoud , Loon voor Later , Pensioen-Archief , KNVG , Opinie , Pensioen Inlegfactor , DNB over Doorsneepremie , Pensioen-Index , Franchise , ABP-Premie

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)