1

In onze wereld heerst concurrentie tussen landen op het gebied van de hoogte van de tarieven voor de vennootschapsbelasting voor bedrijven. Maar we weten dat sommige grote ‘slimme’ multinationale bedrijven zoals Google, Starbucks, Apple e.d. nauwelijks of geen belasting betalen.

blog-9dec-2013-stats

Het officiële tarief voor de vennootschapsbelasting in de USA is 40%. Maar beroemd is de zogenaamde ‘Dubbele Ierse Nederlandse Sandwich.’ Resultaat: géén belasting betalen.

blog-9dec-2013

Source KPMG Tax and FeedBlitz

Daarom betalen wij als inwoners van Nederland onnodig te veel loon- en inkomstenbelasting en wordt de pensioenopbouw versoberd om onze overheid aan geld te helpen. Dat geld zou de overheid moeten krijgen van internationale bedrijven o.b.v. 25% belasting wegens hun commerciële activiteiten in ons land. Voor een eerlijker verdeling moeten zo snel mogelijk internationaal bindende nieuwe afspraken worden gemaakt. Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 9 december 2013.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)