1

Het bestuur van de Stichting Pensioenbehoud wenst alle begunstigers een voorspoedig en gezond 2011 met behoud van hun pensioen.

Door het in december j.l. overdragen van het bedrijfspensioenfonds van Nutreco aan de pensioenverzekeraar Aegon wegens dreigende korting op de bestaande pensioenrechten is pijnlijk duidelijk geworden welke wettelijke verschillen er bestaan tussen pensioenfondsen en verzekeraars.
Deze verschillen zijn echter nooit (zo) gecommuniceerd door de pensioenfondsen!

Zoals omschreven in het F.D. van 29 december 2010 (lees hier) mocht een achtergestelde lening van Nutreco aan het pensioenfonds niet worden meegeteld voor de dekkingsgraad en door Aegon wel die daardoor een hogere dekkingsgraad bereikte. En dat geldt ook voor de wijze van berekening van de rentestand. Daardoor krijgen alle deelnemers nu een 100% garantie van Aegon voor hun opgebouwde pensioenen in plaats van een korting. Voor de indexatie van de pensioenen zal Nutreco de komende jaren wel extra stortingen doen voor een indexatiepot. Dat vormen van een indexatiepot zouden bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen waar noodzakelijk ook moeten doen zoals bij de notarissen en apothekers!

Maar er ook nog een andere mogelijkheid voor verhaal van pensioenverlies en dat is bij de werkgever zoals vermeld in het artikel van het F.D. van 30 december j.l. (lees hier ). Ingeval het korten op pensioenen niet is opgenomen in de pensioenovereenkomst en het pensioenreglement, dan kan de (ex-)werkgever worden aangesproken! Dat biedt in voorkomend geval hopelijk compensatie voor pensioenverlies, want de afspraken over het pensioen van de werknemer zijn met de werkgever afgesloten en niet met het pensioenfonds.

Maar de bedreiging van het Pensioenakkoord van de STAR van 4 juni 2010 van de sociale partners (lees hier ) heeft een andere basis n.l. de bestaande vaste pensioenen afhankelijk te willen maken van het jaarlijkse beleggingsresultaat van het pensioenfonds en de levensverwachting. En dat pensioen zal naar verwachting dan lager zijn dan nu en onvoorspelbaar. In januari van dit nieuwe jaar beginnen we met het lobbywerk en we houden u hiervan op de hoogte.


Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)