1

In het FD van 12 juni werd een interessant overzicht gepubliceerd over de opkomst bij de verkiezingen van gepensioneerden in het bestuur van de pensioenfondsen en van leden voor het nieuwe verantwoordingsorgaan van de fondsen. Bij de bedrijfstakpensioenfondsen zijn gepensioneerden in het bestuur en in het verantwoordingsorgaan nieuw. Er is echter een groot verschil in opkomst tussen de pensioenfondsen van een schamele 4% tot een redelijke 43%, waarbij ondernemings- en beroepspensioenfondsen over het algemeen het hoogste opkomstpercentage scoorden. Er stemden in zijn algemeenheid meer gepensioneerden dan actieven. Het is de vraag waarom zo weinig mensen opkomen voor hun (indirecte) medezeggenschap. Waren de aankondigingen wel voldoende duidelijk en op tijd? Teveel digitaal? Is men zich wel bewust van het belang van medezeggenschap, vooral omdat nu voor het eerst ook onafhankelijke gepensioneerden konden meedoen? Laten we hopen dat er over 4 jaar een veel betere opkomst is gezien het nut van een evenwichtige belangenafweging bij de pensioenen door gekozen leden met een mandaat.

 

blog-16-6-2014

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)