1

Op 21 december, de laatste werkdag van de Tweede Kamer voor het Kerstreces, diende de Staats-secretaris SZW Klijnsma haar brief in over de datum van inwerkingtreding van de wetgeving inzake pensioenfondsen (zie bijlage). Minister Kamp had als haar voorganger de Eerste Kamer echter toegezegd bij de behandeling van de aangenomen (maar nog niet in werking getreden) initiatiefwet Koser Kaya Blok (KKB) die na meer dan 25 jaar strijd eindelijk de deelname van gepensioneerden aan het bestuur van pensioenfondsen verplicht maakt, dat deze initiatiefwet KKB uiterlijk op 1 januari 2013 in werking zou treden. Dat gebeurt nu niet, want Klijnsma heeft besloten om het noodzakelijke Koninklijk Besluit pas in januari 2013 ter bekrachtiging aan de Koningin voor te leggen. Daardoor treedt de initiatiefwet KKB pas op 1 juli 2013 in werking, hetgeen in strijd is met de in het parlement gemaakte afspraken. Hoezo betrouwbare overheid? De pensioenfondsen moeten deze deelname van gepensioneerden vóór 1 juli 2014 hebben geregeld in hun bestuursreglementen. Klijnsma probeert zo om de Tweede Kamer onder druk te zetten om met een ander Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen met een breder karakter inclusief de meeste onderdelen van de initiatiefwet KKB (met uitzondering van enkele voor gepensioneerden belangrijke onderdelen), op korte termijn accoord te gaan. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd.

Te grote verlaging van opbouwpercentage pensioen
In het Regeerakkoord is het voornemen vastgelegd door de VVD en PvdA dat het opbouwpercentage voor de opbouw van een fiscaal gefaciliteerd ouderdomspensioen in 2015 verlaagd zal worden van 2,15% (wordt in 2013 ingevoerd) naar 1,75%. De motivering is dat 40 jaar maal 1,75% van het middelloon is 70% van het middelloon op de pensioendatum. Dit is geen besparing, want het betreft alleen  een verschuiving van belastinggeld vanwege de eisen van Brussel. De pensioenopbouw is nu nog 40 maal 2,25% is 90% van het middelloon. In 2013 wordt dat 40 maal 2,15% is 86% van het middelloon en in 2015 wordt dat slechts 40 maal 1,75% is 70% van het middelloon. Dit voornemen benadeelt de jongeren onredelijk veel ondanks dat zij volgens de prognoses van de CPB vele jaren ouder zullen worden dan de huidige gepensioneerden. Meer premie betalen is een betere oplossing. Daarom  steunen wij als bestuur van de Stichting Pensioenbehoud de Petitie voor een eerlijk pensioen! (zie bijlage) van de Abvakabo. Het tekenen van de petitie kan ook via de website van de Abvakabo Bekijk hier de petitie

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 24 december 2012

Bekijk hier onze nieuwjaarswens

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)