1

Het kabinet Rutte heeft besloten om de AOW leeftijd na 2015 nog sneller te verhogen dan eerder was afgesproken. Daar moeten de Tweede Kamer en Eerste Kamer nog wel het groene licht voor geven. De nieuwe regeling voor de AOW-leeftijd ziet er na de goedkeuring als volgt uit:

In 2013 is de AOW-leeftijd: 65 jaar en 1 maand,
in 2014 is de AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden,
in 2015 is de AOW-leeftijd: 65 jaar en 3 maanden.
in 2016 is de AOW-leeftijd: 65 jaar en 6 maanden,
in 2017 is de AOW-leeftijd: 65 jaar en 9 maanden,
in 2018 is de AOW-leeftijd: 66 jaar,
in 2019 is de AOW-leeftijd: 66 jaar en 4 maanden,
in 2020 is de AOW-leeftijd: 66 jaar en 8 maanden,
in 2021 is de AOW-leeftijd: 67 jaar,
en vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting en steeds vijf jaar tevoren vastgesteld.

Maar hoe gaat het met onze pensioendatum?

Bij de aanvullende pensioenregeling hebben de sociale partners echter nog steeds geen afspraken gemaakt voor een latere ingangsdatum van de pensioenen. Ook het kabinet heeft daarover nog geen voorstellen gedaan. Het ligt voor de hand dat de aanvullende pensioenen de AOW-leeftijd zullen gaan volgen. Anders komen de pensioenfondsen financieel in de problemen met de oplopende levensverwachting evenals de gepensioneerden.

Een verschillend ingangsmoment voor de AOW en het aanvullend pensioen stelt de deelnemers van pensioenfondsen bovendien voor een lastig keuzeprobleem. Van een aanvullend pensioen zonder AOW kan bijna niemand leven, want het gemiddelde aanvullende pensioen is circa € 6.000,- per jaar. De AOW voor een echtpaar is echter het driedubbele. Zo wordt men verplicht om door te werken, terwijl daarover geen sluitende afspraken zijn gemaakt in de wet en cao. Dat moet zo spoedig mogelijk gebeuren.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 12 mei 2014.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)