1

Beste begunstiger,
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomerstop. Mocht er ‘breaking nieuws’ zijn dan hoort u dat. Eind deze week zal de Memorie van Grieven in onze procedure tegen de Staat door onze advocaten aan het Hof in Den Haag worden aangeboden. Dan is het afwachten op een reactie van de Staat en daarna op de datum van de zitting die door het Hof wordt bepaald.

De AFM heeft een Sectorbeeld pensioenen over 2019 opgesteld (zie bijlage). Zie enige cijfers daaruit.
De totale waarde van de tweede pijler pensioenen eind 2019 is € 1.645 miljard.

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)