1

Volgens het Centraal Planbureau ziet de ontwikkeling van de koopkracht van ons pensioen er somber uit (zie ook de bijlage). 

Werkenden zien hun koopkracht in doorsnee met 0,7% dalen in 2023, maar gaan er in 2024 juist het meest op vooruit (2,2%). De lonen stijgen in 2023 (gemiddeld 4,9%), maar blijven wel achter bij de inflatie (6,5%). De beleidsmatige verhoging van het minimumloon, de verlaging van het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting en de verhoging van de arbeidskorting verzachten de pijn, maar voorkomen niet dat de koopkracht van werkenden in doorsnee toch daalt. In 2024 keert het koopkrachtbeeld. De loongroei (5,0%) haalt dan de inflatie (3,2%) in. Daarnaast werkt in 2024 de hoge inflatie van 2022 door in de indexatie van de heffingskortingen, belastingschijven en toeslagen. Door dit effect en de relatief hoge loongroei in 2024, zien werkenden hun koopkracht in doorsnee stijgen met 2,2%”

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)