1

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in 2010 net als in 2009 diepgaand onderzoek gedaan naar het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. De pensioensector heeft de uitdagingen naar aanleiding van de eerdere beleggingsonderzoeken goed opgepakt. Sommige fondsen hebben ook substantiële verbeteringen in het beleggingsbeleid en risicobeheer doorgevoerd.
Sectorbreed is de kwaliteit van het beleggingsbeleid en het risicobeheer echter nog niet op het gewenste niveau. In dat kader vraagt DNB aandacht voor de volgende punten:

• Bij veel pensioenfondsen staat de complexiteit van het beleggingsbeleid onvoldoende in verhouding tot het niveau van de risicobeheersing en de aanwezige expertise;
• Bij een substantieel aantal pensioenfondsen ontbreekt voldoende 'countervailing power' ten opzichte van de vermogensbeheerder in de vorm van onafhankelijk en adequaat risicobeheer op het niveau van het pensioenfonds;
• De mandaten die pensioenfondsen afsluiten met fiduciair managers of vermogensbeheerders zijn soms te ruim opgesteld en geven uitvoerders teveel vrijheid in het nemen van risico's;
• Sommige fondsen zijn niet in staat de financiële risico's van illiquide en innovatieve beleggingen te beheersen en de waarderingen adequaat en onafhankelijk in beeld te brengen.

Ook in 2011 gaat DNB verder met onderzoeken op beleggingsgebied. In het verlengde van de aandachtspunten wordt specifiek gekeken naar de kwaliteit van de beheersomgeving bij en waardering van innovatieve en illiquide beleggingen en de beheersing van het uitbestedingsrisico bij vermogensbeheermandaten. DNB heeft de pensioenfondsen per brief op 26 april over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd. De brief is er vooral op gericht pensioenfondsen te ondersteunen om hun beleggingsbeleid en risicobeheer verder te verbeteren. De brief is hieronder als download beschikbaar.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)