Skip to main content

Berichtgeving

Nadere vragen leden 50PLUS-fractie n.a.v. verslag schriftelijk overleg 32043, AV (Toekomst pensioenstelsel) (8 nov. 2021)

Geachte heer Wiersma,

De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben kennisgenomen van uw brief d.d. 15 oktober 2021 met antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van het mon-deling overleg over de toekomst van het pensioenstelsel.1 De leden van de 50PLUS-fractie wensen nog de volgende twee vragen aan u voor te leggen.

→ Bekijk de hele pdf