1

Door Erik Daae en Willem Schuddeboom

14 november 2015

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. Dat is een goede synthese in de informatieverstrekking over opgebouwde pensioenen. Dit voorstel is een uitwerking van het KNVG/ NVOG rapport Naar een nastrevenswaardig pensioenstelsel van 5 september 2014. Onze huidige uitkeringsovereenkomst uit de Pensioenwet is de keuze van bijna alle non-profit bedrijfstakpensioenfondsen en ook van vele ondernemingspensioenfondsen. Deze keuze is historisch, omdat pensioen begon als een collectieve 'sociale regeling' op basis van uitgesteld loon. Sinds 1954 is een belangrijke eis dat als zekerheid tegenover de toegezegde aanspraken en ingegane pensioenen voldoende belegde middelen beschikbaar zijn. lees meer (pdf)

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)