1

Ruim 130 leden van FNV Bondgenoten hebben vanmiddag actie gevoerd voor het SER-gebouw in Den Haag. Zij verrasten werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes met een zogenaamde flashmob om aandacht te vragen voor een faire opstelling van werkgeverskant in de pensioenonderhandelingen.
Wientjes zag zichzelf op een groot doek achterop een tandem achterover leunen met minister Kamp, terwijl de werknemers zich aan het stuur in het zweet werken om de tandem in beweging te krijgen.

Niet fair
In de pensioenonderhandelingen proberen de werkgevers voor elkaar te krijgen dat zij niet meer mee hoeven te betalen als het tegenzit in een pensioenfonds. Dat is, zo zeggen de leden met hun spandoek, niet fair.

Pensioen is uitgesteld loon
FNV Bondgenoten voorzitter Henk van de Kolk: "Pensioen is uitgesteld loon. Dat is van ons. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het op peil houden van dat loon. Dat betekent de lusten en lasten eerlijk verdelen. Ook bij tegenwind. We zien nog weinig beweging aan werkgeverskant. Daarom de oproep van onze leden aan de voorman van de werkgevers: ga meetrappen met de werknemers. Neem je verantwoordelijkheid en stop met achterover leunen. We zitten samen op een tandem, het is meetrappen of afstappen."

Wientjes wil meetrappen
Wientjes kreeg namens de kaderleden van FNV Bondgenoten een paar fietstrappers met de uitnodiging om mee te trappen. Hij pakte de handschoen op en reageerde met: "Wij gaan meetrappen, we zijn samen verantwoordelijk voor onze pensioenen in goede en slechte tijden."

Beleggingen van pensioenfondsen
Werkgevers en werknemers hebben in het pensioenakkoord van juni 2010 premiestabilisatie afgesproken voor de toenemende levensverwachting. Maar als er een crisis is en het gaat minder goed met de beleggingen van pensioenfondsen, moeten werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk blijven en kunnen praten over premieverhogingen tijdens cao onderhandelingen.

'Werkgevers moeten ook bijdragen'
FNV bij SER-3. Dat betekent dat de bijstortverplichting van werkgevers, die sommige fondsen hebben, moet blijven bestaan. En dat sociale partners bij cao onderhandelingen afspraken kunnen maken hoe regelingen te verbeteren. Daar moeten werkgevers naar rato aan bijdragen.
Vorige week spraken werkgevers in het pluimvee (Pluvi) zich uit voor gedeelde verantwoordelijkheid. Ook OSB (schoonmaakwerkgevers) voorman Hans Simons vindt, dat het concept pensioenakkoord onder andere op dit punt tekort schiet.

AOW-uitkering
FNV Bondgenoten is daarnaast van mening dat de overheid moet zorgen voor een goede AOW uitkering, die jaarlijks omhoog gaat met de verdiende lonen. Om een sterk pensioenstelsel te houden, ook bij tegenwind. De vakbond heeft inmiddels al ruim 40.000 ondertekende petities opgehaald bij leden voor een goed en zo zeker mogelijk pensioen, met een eerlijke verdeling van de risico's tussen werkgevers en werknemers, net als nu het geval is.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)