1

Uitgegeven ANP: 27 april 2011 16:14
Laatst gewijzigd ANP: 27 april 2011 20:19

DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer van PvdA, PVV en CDA eisen van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) onderzoek naar het terugstorten van pensioenpremies in het verleden aan werkgevers.
Ook willen deze partijen opheldering over de beleggingsverliezen en -winsten van de afgelopen tien jaar, omdat hierover verschillende schattingen de ronde doen.
Dat blijkt uit twee moties die regeringspartij CDA met gedoogpartner PVV en PvdA in de oppositie, woensdag hebben ingediend. Kamp wees vorige week in de Kamer nog nader onderzoek af naar beleggingsresultaten en het terugstorten van premies in tijden dat pensioenbuffers overvol waren.
Hij zei toen dat er al veel bekend is, lessen zijn getrokken en dat alle energie moet worden gestoken in het verbeteren van het pensioenstelsel voor de toekomst.

Onderzoek
D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya en haar SP-collega Paul Ulenbelt probeerden vorige week ook al Kamp over te halen nader onderzoek te doen. Dat zou nodig zijn om het vertrouwen te herstellen na de financiële crisis, waardoor dekkingsgraden van pensioenfondsen inzakten en kortingen op uitkeringen van gepensioneerden dreigden.
Kamp zegde CDA'er Pieter Omtzigt woensdag toe dat hij eerder verstrekte informatie aan de Kamer over premies die zijn teruggestort, nog wel een keer op een rij kan zetten. In reactie op PVV-Kamerlid Ino van den Besselaar zei de minister dat hij totaaloverzichten kan geven over de periode 2000-2010 van de beleggingsresultaten van alle pensioenfondsen.

Oud wetsvoorstel
Verder stelden ChristenUnie-Kamerlid Arie Slob en zijn PvdA-collega Roos Vermeij nog voor nu aan de slag te gaan met een oud wetsvoorstel van Kamps voorganger, Piet Hein Donner, voor verhoging van de AOW-leeftijd. Door de pensioenleeftijd te verhogen naar uiteindelijk 67 jaar moet de oudedagsvoorziening voor de toekomst beter betaalbaar worden met de vergrijzing.
Kamp zei bij deze motie het oordeel aan de Kamer over te laten. Naar verwachting wordt vrijdag in de ministerraad zijn wetsvoorstel behandeld over verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020, zoals regeringspartijen VVD en CDA met gedoogpartner PVV hebben afgesproken. De PVV wil de AOW niet verder aanpassen. Maar de minister noemde het goed om te weten dat PvdA en ChristenUnie verder willen gaan.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)