1

ANALYSE VAN DE WETSGESCHIEDENIS. HOE DE OVERHEID DE PENSIOENEN AL 14 JAAR IN STRIJD MET WETTEN EN VERDRAGEN GIJZELT EN HET MEEST EFFICIËNTE, SOLIDE EN SOLIDAIRE PENSIOENSTELSEL TER WERELD OM ZEEP DREIGT TE HELPEN 

Lees hier de pdf 'De Sluipende Sloop van het Pensioenstelsel'

Musketier 1 – Jelle Mensonides: ‘De basisfilosofie van het Pensioenakkoord is individualisering… Individualisering is een ideologie, een tijdgeest die weer voorbijgaat, maar wel grote schade aanricht aan het pensioenstelsel vanwege de onomkeerbaarheid.’

De Friese zeiler en schaatser (elfstedentocht!) Jelle Mensonides werkte bij het Centraal Planbureau (CPB) en het Ministerie van Financiën. Hij ging van Financiën naar het ABP, toen dat van Den Haag meer vrijheid kreeg, om daar een moderne beleggingsstrategie op te zetten.

Lees hier het hele artikel (pdf)

Bekijk de pdf: Brief van Senioren CDA, VVD en D66 aan hun TK-fracties over ontkoppeling AOW (10 jan. 2022)

Het publieke debat over de Nederlandse pensioenpolitiek is mistig. Volgens Bernard van Praag komt dat grotendeels doordat men ervan uitgaat dat een pensioenfonds ongeveer identiek is aan een particuliere pensioenverzekeraar - en dat dus dezelfde toezichtcriteria die gelden voor een commerciële verzekeraar moeten worden toegepast op een pensioenfonds. Onjuist, volgens de emeritus hoogleraar.

Bron: https://www.mejudice.nl/artikelen/

Hart van Senioren

Wijkkrant Twekkelerveld

8 november 2021

Geachte heer Wiersma,
De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben kennisgenomen van uw brief d.d. 15 oktober 2021 met antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van het mon-deling overleg over de toekomst van het pensioenstelsel.1 De leden van de 50PLUS-fractie wensen nog de volgende twee vragen aan u voor te leggen.

→ Bekijk de hele pdf

Datum : 17 oktober 2021
Betreft : Petitie “Samen voor een eerlijk pensioen“

Geachte informateurs,

Hierbij bieden wij u de petitie “Samen voor een eerlijk pensioen” aan. Hieronder leggen wij kort uit wie wij zijn en wat we willen bereiken. Indien daar belangstelling voor is dan lichten wij onze standpunten én ideeën voor mogelijke oplossingen graag een keer aan u toe aan.

→ Bekijk hier de hele brief

Zat. 30 oktober | In Kassa: Waarom stijgen miljoenen pensioenen niet mee met de prijzen?

Hoe kan het dat miljoenen pensioenen al twaalf jaar niet meegroeien met de koopkracht? We bespreken het zaterdag in Kassa. 

Bekijk hier het artikel over de uitzending


Kassa | Woedende deelnemers Pensioenfonds Metaal en Techniek eisen indexatie terug

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft een unieke dagvaarding ontvangen van vijf pensioendeelnemers die hun gemiste indexatie terugeisen op basis van het Europese pensioenrecht. De zaak kan van grote invloed zijn voor miljoenen Nederlanders van wie het pensioen niet wordt geïndexeerd en kan tot problemen leiden bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Kassa besteedt hier in de uitzending van zaterdag 30 oktober 2021 om 19:05 uitgebreid aandacht aan.

Bekijk hier het artikel over de uitzending

Bekijk hier de video

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)