Skip to main content

Laatste nieuwsberichten


Hoe nu verder met onze pensioenwetgeving (11 sept. 2023)

Hopelijk heeft u een fijne zomerperiode gehad. Na het zomerreces is het parlement ook weer begonnen. Door de val van het kabinet op 12 juli j.l. is de bestuurbaarheid van ons land sterk verminderd/vertraagd en hebben een flink aantal Tweede Kamerleden nu al hun biezen gepakt of doen dat na de verkiezingen. De verkiezingsprogramma’s worden nu gepubliceerd en de vraag is of de werkende mensen met een pensioenaanspraak hun achterstallige indexatie voor hun pensioenopbouw nu zullen krijgen. Dat geldt des te sterker voor de mensen die reeds een pensioenuitkering ontvangen en sinds 2008 in koopkracht ernstig zijn benadeeld door het niet ontvangen van indexatie vanwege de invoering van de Pensioenwet in 2007.

Verslag van rechtszitting bij Hoge Raad op 30 juni 2023

Na aankomst bij de Hoge Raad in Den Haag en een strenge veiligheidscontrole werden wij begeleid naar de zittingszaal die geschikt is voor wel 200 personen. De drie mannelijke rechters en twee vrouwelijke rechters waren mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. C.H. Sieburgh, mr. H.M. Wattendorff, mr. F.R. Salomons en mr. G.C. Makkink. Helemaal links zat apart de Advocaat-Generaal mr. B.J. Drijber die advies uitbrengt aan de Hoge Raad over de vraag of het recht wel goed is toegepast door het Gerechtshof en helemaal rechts zat apart de griffier die een verslag maakt van de zitting.

Maak snel bezwaar tegen invaren van pensioenfonds (19 juni 2023)

De vakorganisatie CMHF heeft op 6 juni een duidelijk artikel publiceert hoe te handelen op een afwijzende reactie van een pensioenfonds op een proforma-bezwaar tegen invaren. En wat dat betekent voor gepensionederden, zie onderstaande samenvatting.

Nieuwe pensioenstelsel doorgedrukt in Eerste Kamer (5 juni 2023)

Op 30 mei heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel WTP na urenlange debatten aangenomen. Een belangrijke vraag was of daar een meerderheid van twee derde van de stemmen voor nodig was of een gewone meerderheid. Die discussie ontstond  omdat in dit wetsvoorstel de pensioenen van politieke ambtsdragers (APPA) in de nieuwe pensioenwetgeving werden uitgezonderd. Die uitzondering behoeft de goedkeuring van twee derde van de senatoren volgens onze Grondwet, aldus drie eminente hoogleraren staatsrecht.


Deze ondersteunen de procedure tegen de staat

Er is een bodemprocedure gestart tegen de Nederlandse Staat. Wij zijn van mening dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese richtlijnen, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd worden en er binnenkort zelfs (weer) gekort moet worden.

Deze organisaties maken de procedure mogelijk:

 • Stichting Pensioenbehoud
 • KBO-Brabant
 • Vereniging van Gepensioneerden PGB
 • Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers
 • Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel
 • Vereniging De Nieuwe Ambtenaar

Deze organisaties hebben een donatie gedaan:

 • Vereniging van Gepensioneerden VOPAK
 • Vereniging van Gepensioneerden Ballast Nedam
 • Vereniging van Gepensioneerden Rockwool
 • Vereniging van Gepensioneerden PMT
 • Vereniging van Gepensioneerden OCE
 • Vereniging Gepensioneerden Algemeen Pensioenfonds KLM
 • Algemene Nederlandse Politie Vereniging
 • KBO Kring Best
 • KBO Kring Helmond
 • KBO Kring Gemert-Bakel
 • FNV – LN West-Brabant

Volg ons op social mediaStand van zaken bij ons pensioenstelsel van 23 april 2022